Fundacja 4R

Fundacja 4R – Rodzina, Radość, Refleksja, Rozwój     posiada status OPP

Fundacja 4R organizuje spotkania, wykłady, kursy, obozy letnie i zimowe, wyjazdy weekendowe, konferencje, koncerty, przedstawienia i inne wydarzenia. Wspiera różne formy wypoczynku rodzinnego, pikniki oraz zajęcia sportowe. Prowadzi działania charytatywną na rzecz bezdomnych. Poradnictwo i grupy wsparcia.