Fundacja 4R

Fundacja 4R – Rodzina, Radość, Refleksja, Rozwój  posiada status Organizacji Pożytku Publicznego – OPP

Fundacja 4R organizuje spotkania, wykłady, kursy, szkolenia, konferencje, koncerty, przedstawienia i inne wydarzenia. Wspiera różne formy wypoczynku rodzinnego, wycieczki, obozy, pikniki. Organizuje zajęcia sportowe. Prowadzi działania charytatywną na rzecz bezdomnych. Poradnictwo i grupy wsparcia.