Darowizny

Darowizny i rozliczenia darowizn

Dane do przelewu:

Fundacja 4R – Rodzina, Radość, Refleksja, Rozwój
44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 1
Nr rachunku:  23 1050 1298 1000 0090 3134 2737
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe fundacji
 
Przelewy w EURO na numer rachunku IBAN:  PL98 1050 1298 1000 0090 3134 2745
 
Darowiznę można odliczyć od dochodu w rozliczeniu rocznym podatku PIT maksymalnie do 6% swojego dochodu
 

Fundacja 4R posiada status OPP

Przekaż 1,5% na cele charytatywne w swoim rozliczeniu rocznym PIT
Nr KRS: 0000695396

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:

1)      pomocy społecznej;

2)      działalności charytatywnej;

3)      przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Rozliczenie darowizn z 2022 r.

Rozliczenie darowizn w latach poprzednich