Gliwicki Bank Żywności

Projekt “Gliwicki Bank Żywności” był współfinansowany prze Miasto Gliwice (prowadzony od sierpnia do grudnia 2019 r) w oparciu o porozumienie ze Związkiem Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności.

Gliwicki Bank Żywności to działanie skierowane na zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gliwic będących w trudnej sytuacji życiowej. Bank zbierł, gromadził, sortował i rozdawał w pełni przydatną żywność z krótkim terminem ważności do spożycia.