O nas

Fundacja 4R – Rodzina, Radość, Refleksja, Rozwój  prowadzi działalność w duchu wartości chrześcijańskich opartych na Piśmie Świętym.

Fundacja 4R posiada status OPP

Przekaż 1,5% na cele charytatywne w swoim rozliczeniu rocznym PIT
Nr KRS: 0000695396

Fundacja 4R organizuje spotkania, wykłady, kursy, obozy, wyjazdy weekendowe, konferencje, koncerty, przedstawienia i inne wydarzenia. Wspiera różne formy wypoczynku rodzinnego, pikniki oraz zajęcia sportowe, wyjazdy narciarskie. Prowadzi działania charytatywne na rzecz bezdomnych. Poradnictwo i grupy wsparcia.